Id: 1750389735189117

Her finder du svar på de spørgsmål, der kommer hyppigt.

Måske får du svar på dit spørgsmål her, ellers er du velkommen til at maile og stille dit spørgsmål.

Er der noget jeg skal gøre inden jeg starter?

Der er ikke noget du SKAL gøre inden du starter, men ret hurtigt efter du er kommet i gang, får du brug for en lægeattest til kørekort. Du skal til din egen læge, hvor du skal medbringe et billede til kørekort. Det er uden betydning om det er farvebillede eller sort/hvid. På kørekortet bliver det sort/hvid – uanset hvad du selv valgte. Sørg for at det er et billede til KØREKORT, da billedet bliver kasseret hos politiet, hvis de er anderledes. Lægen skal attestere bag på billedet. Bestil tid hos lægen i god tid, da mange læger har ventetid på udfærdigelse af lægeattest til kørekort.

[hozbreak]

Er der teoristof til køreprøven?

Ja til køreprøven bliver du hørt i en del tekniske ting. Den prøvesagkyndige har nogle kort med spørgsmål på, og du vil typisk blive testet i 3-4 ting på bilen

[hozbreak]

Gør det noget hvis man har læsevanskeligheder?

Nej det gør nærmest ingen forskel, om du er skrap til at læse eller ej. Det er ikke nødvendigt at læse, og tingene bliver forklaret så godt at du har det nemt. Hos os bruger vi ikke en papir-teoribog. Vi giver dig gratis adgang til super super sted på nettet, hvor du kan sidde ved en hvilken som helst computer og lytte og se billeder og film i stedet for at læse. Det er så brugervenligt, at du kommer til at nyde dine lektier Det kan være en fordel for os begge to, hvis du lige fortæller mig at du ikke har let ved læsning.

[hozbreak]

Har jeg mit kørekort på prøve?

De første år med et nyt kørekort er de farligste. Her er risikoen for at blive involveret i en trafikulykke størst. Derfor er kørekortet nu “på prøve” i de tre første år. Læs mere om kørekort på prøve

[hozbreak]

Hvad koster det?

Kørekort til bil: se prisliste

Hvad skal jeg medbringe første gang?

Første gang du møder på køreskolen eller senest 14 dage henne i forløbet skal du medbringe:

  • Kopi af begge sider af dit kørekort.
  • Hvis du ikke har kørekort, skal du medbringe kopi af Sygesikringsbevis eller pas.
  • Lægeattest til kørekort

Lægeattesten bestilles hos din egen læge. Du skal medbringe et vellignende pasfoto. ( 35 x 45 mm, må ikke være mindre), og prisen for attesten ligger normalt på 250-300 kr.

[hozbreak]

Hvilke dage skal jeg til teoriundervisning?

  • Teorienundervisningen foregår hvert andet hold mandag / onsdag og hvert andet hold tirsdag / torsdag.
  • D.v.s. er du startet på et hold på en onsdag. går du til teori mandag / onsdag eller er du startet på en tirsdag, går du til teori tirsdag / torsdag.
  • Det er vigtigt at teoriundervisningen følges, for der er lagt op til en grundig gennemgang af det stof, der forlanges af undervisningsplanen. Har du brug for ekstra teori for at blive god nok – får du det uden beregning.
  • Der er en del hjemmearbejde, og du har et supergodt hjælpemiddel i en hjemmeside du får adgang til.

[hozbreak]

Hvilken køreskole skal jeg vælge?

Det er i høj grad en tillidssag at vælge køreskole. Et kørekort er ikke en standardvare, men tværtimod en “vare” som nøje skal passes til efter dig. Spørg dig for, ring gerne og forhør dig, så du kan få et indtryk af køreskolen. Køreskolen skal overholde de pr. 1/7-1999 ikrafttrådte ændringer til kørekortbekendtgørelsen. Det betyder at du skal sikre dig, at køreskolen har en lektionsplan, der er i overensstemmelse med reglerne, og at den bliver fulgt. Et godt råd er, at du bør vælge en køreskole, der er medlem af en lokalforening tilsluttet Dansk Kørelærer Union. På den måde er du sikret, at din kørelærer er tilsluttet Ankenævn og Garantifond. Det er ikke en garanti for at du ikke bliver snydt, men det er en garanti for, at skulle uheldet være ude, har du en reel klagemulighed. Her hos Køreskole Ginnerup tilbyder vi dig, at du er velkommen til uforpligtende at deltage i de 4 første teorilektioner, så du kan se hvad vi står for – og du undgår at købe katten i sækken.

[hozbreak]

Hvornår kan jeg begynde at tage kørekort?

Du kan begynde undervisningen 3 måneder før du fylder 18 år, og du kan tidligst gå til køreprøve på din 18 års fødselsdag.

[hozbreak]

Hvor lang tid tager det at tage kørekort?

Det er forskelligt hvor lang tid der bruges, men de fleste 18 årige bruger ca. 7- 9 uger ved det almindelige forløb.

[hozbreak]

Hvor længe gælder lægeattesten?

Lægeattesten er gyldig 3 måneder før påtegning og 12 måneder efter påtegning (påtegning foregår hos borgerservice).

Hvordan foregår teoriundervisningen?

Teoriundervisningen foregår på hold, hvor alle er startet på samme tid. Færdselsregler, teknik og viden om færdsel og trafik bliver gennemgået på en måde så det er let at forstå. Der bliver brugt billeder til at illustrere undervisningen med. Om du er læsestærk eller læsesvag er helt uden betydning. Tager du dit kørekort i et specielt forløb til dig er tidsforbruget i sagens natur afhængigt af hvad du vælger, dog kan forløbet aldrig komme under 14 undervisningsdage (lovkrav).

[hozbreak]

Hvordan foregår en køretime i bil?

Køreundervisningen starter på lukket øvelsesplads, hvor du efter behov vil få vist og øvet så meget, at du kan klare at køre bilen på vejen. Derefter foregår dine køretimer på vejen. Den teoretiske og praktiske undervisning skal være integreret, dvs. at du umiddelbart efter en teorilektion skal gennemgå de samme regler i en praktisk kørelektion Øvelsesstrækningerne vil blive valgt, så de passer til det du lige har haft i teoriundervisningen, og som du kan klare. Vi går altid fra det lettere til det vanskeligere – vi går til næste trin i sværhedsgrad, når du har fod på det, vi har øvet.

[hozbreak]

Hvordan foregår en køretime på motorcykel?

Køreundervisningen starter på lukket øvelsesplads, hvor du efter behov vil få vist og øvet så meget, at du kan klare at køre cyklen på vejen. Derefter foregår dine køretimer på vejen. Du kører foran bilen, hvor din kørerlærer dirigerer dig via radio. Du kan høre, men ikke svare. Der er 1-3 elver sammen ad gangen. Den teoretiske og praktiske undervisning skal være integreret, dvs. at du umiddelbart efter en teorilektion skal gennemgå de samme regler i en praktisk kørelektion Øvelsesstrækningerne vil blive valgt, så de passer til det du lige har haft i teoriundervisningen, og som du kan klare. Vi går altid fra det lettere til det vanskeligere – vi går til næste trin i sværhedsgrad, når du har fod på det, vi har øvet.

[hozbreak]

Skal jeg på manøvrebane (kravlegård)?

Den praktiske undervisning skal starte på en godkendt lukket øvelsesplads, hvor du befinder dig alene i bilen (motorcyklen) og gennemfører en række nærmere beskrevne øvelser. Tidsforbruget på den lukkede øvelsesplads vil normalt være fra 3 til 5 timer.

[hozbreak]

Skal jeg på et køreteknisk kursus?

Når du skal erhverve kørekort for første gang, er det obligatorisk med et kursus på et køreteknisk anlæg. Efter de indledende øvelser på den lukkede øvelsesplads (kravlegården), fortsætter de praktiske øvelser på almindelig gade og vej, og afsluttes med et kursus i køreteknik på et godkendt køreteknisk anlæg, hvor vi øver de ting, som vi ikke kan tillade os at gøre ude i trafikken. Bil: Det er på køreteknisk anlæg du kommer på glatbane. Tidsforbrug for hele det køretekniske kursus: ca. 4 lektioner. Motorcykel: Det er på køreteknisk anlæg du får dit sidevognskort. Motorcykel skal ikke på glatbane. Tidsforbrug for motorcykel på køreteknisk kursus: ca. 5 lektioner. [hozbreak]

Hvor foregår teoriprøven?

Her i byen foregår teoriprøven I et hus bag ved BMW, Jyllandsgade – i et lokale der er specielt indrettet til dette. Stedet er ikke så nemt at finde, men vi følger dig til teoriprøve, så det er let for dig.

[hozbreak]

Hvornår kan jeg gå til teoriprøve?

Du kan gå til teoriprøve en måned før din 18 års fødselsdag.

[hozbreak]

Hvordan forløber en teoriprøve?

Teoriprøven foregår via 25 lysbilleder med 2-4 spørgsmål til hvert billede. Der svares ved at sætte kryds i Ja eller Nej

[hozbreak]

Hvor mange fejl må jeg have til teoriprøven?

For at bestå teoriprøven må du have fejl i højst 5 af de 25 billeder. Læs mere om teoriprøven.

[hozbreak]

Hvor foregår køreprøven?

Det er politiet der afholder køreprøve. Prøven foregår rundt i Aalborg. Det er by-kørsel, motorvej og en sjælden gang en lille tur på landevejen. Turen er en blanding af lettere og vanskeligere manøvrer, og undervejs bliver du sat til at vende køretøjet.

[hozbreak]

Hvordan foregår en køreprøve til bil?

Før køreprøven kører vi en lille tur så du er varmet op, uden at være “slidt”. I god tid før aftalt tidspunkt kommer vi til politigården. Den prøvesagkyndige (betjent i civilt tøj) kommer og hilser på os. Du vil opleve en god uformel omgangstone – prøvesagkyndige, kørelærere og elever imellem. Den prøvesagkyndige hilser på dig, og studerer dine papirer, så den side af sagen er i orden. Du vil blive stillet nogle få spørgsmål om bilens teknik. Sammen tager du og den prøvesagkyndige en køretur på en god halv times tid. Turen er hverken nem eller svær. Køreprøvernes rute er der ingen der kan vide på forhånd, men der krydses lidt rundt i byen, og ofte et lille smut ned på motorvejen.

[hozbreak]

Hvordan foregår en køreprøve til motorcykel ?

Før køreprøven kører vi en lille tur så du er varmet op, uden at være “slidt”. I god tid før aftalt tidspunkt kommer vi til prøvestedet. Den prøvesagkyndige (betjent i civilt tøj) kommer og hilser på os. Du vil opleve en god uformel omgangstone – prøvesagkyndige, kørelærere og elever imellem. Den prøvesagkyndige hilser på dig, og studerer dine papirer, så den side af sagen er i orden. Du vil blive stillet nogle få spørgsmål om motorcyklens teknik. Du skal vise den prøvesagkyndige at du behersker de indledende øvelser på banen, hvorefter resten af prøven foregår ude i trafikken. Under prøven kører du foran bilen hvor det er mig der sidder ved rattet – helt som vi plejer. Den eneste forskel er, at nu er det den prøvesagkyndige der passer radioen og bestemmer ruten. Køreturen varer en god halv times tid. Turen er hverken nem eller svær. Køreprøvernes rute er der ingen der kan vide på forhånd, men der krydses lidt rundt i byen, og ofte et lille smut ned på motorvejen.

[hozbreak]

Hvornår kan jeg meldes til køreprøve?

Du skal have bestået teoriprøven før du kan meldes til køreprøve. Det hænder der er ventetid på køreprøver.

[hozbreak]

Hvornår kan jeg komme til køreprøve?

Du kan tidligst aflægge køreprøve på din 18-års fødselsdag. For generhvervelse fremgår datoen for hvornår køreprøve kan aflægges af papirerne fra politiet.

[hozbreak]

Hvilken bil skal jeg køre i til køreprøven?

Du skal køre i den skolevogn, vi har trænet dig i – og som du derfor kender og er tryg ved.

[hozbreak]

Hvilken motorcykel skal jeg køre på til køreprøven?

Hos os har vi mange motorcykler, og vi har valgt, at de skal være ret forskellige, for at opnå at de fleste kan finde en motorcykel de føler sig godt hjemme på. Imens vi har uddannet dig, har du selv haft mulighed for at vælge hvilken motorcykel, du har det bedst med – og det er den du går til prøve på.

[hozbreak]

Kan jeg miste mit bilkørekort, hvis jeg ikke består teori- eller køreprøven f. eks. til motorcykel?

Nej du mister ikke det kørekort du har i forvejen, da der er tale om en udvidelse af kørekortet.

[hozbreak]

Hvis jeg tager kørekort til lille motorcykel, skal jeg så senere til prøve på stor motorcykel?

Nej det skal du ikke, et kørekort til lille mc, kan ikke blive 2 år og 1 dag. Det bliver automatisk stort på sin “2-års fødselsdag”. Fylder du 21 år – før du har haft mc-kortet i 2 år, kan du tage ny køreprøve på stor motorcykel, så du må køre stor motorcykel. (det er udelukkende ny køreprøve – ikke ny teoriprøve)

[hozbreak]

Skal jeg på et køreteknisk kursus?

Når du skal erhverve kørekort for første gang, er det obligatorisk med et kursus på et køreteknisk anlæg. Efter de indledende øvelser på den lukkede øvelsesplads (kravlegården), fortsætter de praktiske øvelser på almindelig gade og vej, og afsluttes med et kursus i køreteknik på et godkendt køreteknisk anlæg, hvor vi øver de ting, som vi ikke kan tillade os at gøre ude i trafikken. Bil: Det er på køreteknisk anlæg du kommer på glatbane. Tidsforbrug for hele det køretekniske kursus: ca. 4 lektioner. Motorcykel: Det er på køreteknisk anlæg du får dit sidevognskort. Motorcykel skal ikke på glatbane. Tidsforbrug for motorcykel på køreteknisk kursus: ca. 5 lektioner.

Skal jeg på manøvrebane (kravlegård)?

  • Den praktiske undervisning skal starte på en godkendt lukket øvelsesplads, hvor du befinder dig alene i
  • bilen (motorcyklen) og gennemfører en række nærmere beskrevne øvelser.
  • Tidsforbruget på den lukkede øvelsesplads vil normalt være fra 3 til 5 timer.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk